O nama

Do kad se treba prijaviti

Natječaj za dodjelu stipendija biti će objavljen na ovoj stranici.

Rok za podnošanje zahtjeva neće biti dulji od 30 dana a rezultati natječaja utvrdit će se u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.

Stipendije će se isplaćivati u 10 mjesečnih obroka, počevši od listopada.

Visina stipendije će iznositi između minimalne i prosječne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj, ovisno o odluci Odbora.

 Kontakt

Ukoliko imate pitanja vezanih za rad Zaklade pošaljite nam upit putem e-maila ili potražite nas telefonom.

Tel: 0041 79 686 87 48
E-Mail: fohs-ch@gmx.ch

 O nama

Skraćenice:

FOHS Fond hrvatskih studenata

FOEC Fondation des etudiants croates

SIKS Stiftung der kroatischen Studenten

Odbor Hrvatskog svjetskog kongresa CH/FL za stipendije

NAČELNA PRAVILA FONDA HRVATSKIH STUDENATA - CH

( FOHS-CH)

1. Fond je namijenjen hrvatskim studentima koji nemaju dovoljno obiteljskih ni bilo kojih drugih financijskih izvora za svoje školovanje.

2. Pri dodjeljivanju stipendije prednost imaju nadareni studenti, osobito iz obitelji s brojnijom djecom slabog imovinskog stanja.

3. Stipendije se počinju dodjeljivati najranije nakon završene prve godine studija i traju do njegova redovnog završetka.

4. Kao valjan zahtjev za ovu stipendiju student treba poslati: Osobnu molbu, ispunjenu prijavnicu FOHS-a, te dvije preporuke uglednih sunarodnjaka, a obojica moraju dobro poznavati tog studenta i njegove obiteljske prilike.

5. Stipendije Fonda su novčano nepovratne, ali se student moralno obvezuje da će imati na umu i prema svojim mogučnostima zauzimati se za nedvojbene interese svoga naroda, a kad bude u mogučnosti i sudjelovati u pomoći školovanja novih generacija.

6. Student koji izgubi godinu gubi pravo na daljnje stipendiranje. Iznimne s valjanim razlogom, po ocjeni Odbora FOHS-a, moguće su.

7. Stipendisti su dužni na kraju svakog semestra pismeno izvjestiti Odbor FOHS-a o svojim prilikama i uspjesima na Sveučilištu.

8. Fondom upravlja, prikuplja za nj sredstva i vrši konačni izbor stipendista Odbor FOHS-a.

9. Odbor FOHS-a stalno stoji u medusobnoj vezi, sastaje se prema potrebi, a najmanje tri puta godisnje. U svim odlučivanjima služi se međusobnim dogovorom i, bude li potrebno, glasovanjem, postujući demokratsku apsolutnu večinu.

10. FOHS je potpuno samostalan u svom djelovanju, a član je Hrvatskog svjetskog kongresa CH/FL i kao takav ima može se povezivati i djelovati sa sličnim udrugama HSK-a po cijelom svijetu.

Odbor FOHS-a CH:

Predsjednik: Zlatko Daidžić

Potpredsjednik: Franjo Mioč

Tajnik: Sven Pomykalo

Rizničar: Ilija Ico Bekić

Nadzornici: Anto Situn i Marko Matijević

UPRAVA FOHS-a - CH

 Tko se može prijaviti

Stipendija je namjenjena studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija, diplomantima koji pripremaju magistarski rad te diplomantima i posdiplomantima koji pripremaju doktorsku radnju. Za dodiplomske stipendije prijaviti se mogu svi studenti na dodiplomskom studiju na svim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:

- ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i

- ako im je prosjek ocjena u dosadašnjem studiju, ako upisuju drugu godinu studija, 4,0 ili više.

Za poslijediplomske stipendije mogu se prijaviti polaznici poslijediplomskih studija na fakultetima, ne stariji od 35 godina:

- ako su na dodiplomskom studiju imali prosjek ocjena 3,5 ili više,

- ako poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom,

- ako sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij,

- ako imaju dvije preporuke istaknutih osoba ili profesora fakulteta koji su završili.